ALARM

Alarm och övervakning

Notering

Med säkerhetsskyddande verksamhet avses utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal. Säkerhetsskyddande verksamhet som omfattar säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande får utföras av en fysisk person (firma) eller juridisk person (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, etc.) som avses i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Näringstillstånd för säkerhetsbranschen beviljas av Övervakningen av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen. Tillståndet ger rätt att utöva den tillståndspliktiga verksamheten i hela landet och på ett finskt fartyg och det gäller tills vidare. För utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande får ett säkerhetsskyddsföretag inte anlita andra än sådana personer i företagets tjänst som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

AJAX

Det nya trådlösa larmsystemet AJAX med unikt radioprotokoll är inte bara nästintill omöjligt att störa ut, utan ger också räckvidder upp till 2000m.

Certifierat i grad 2 enligt EN 50131 Hub’en som är hjärnan i systemet kommunicerar över både ethernet och gsm-nätet. Den har en inbyggd batteribackup för över 15 timmars drift vid strömavbrott.

Ett larm kan skickas som push, SMS och samtal. Systemet kan också kopplas mot larmcentral/vaktbolag.

Systemet sätts enkelt upp, styrs och administreras med en mobil-app. I appen visas även temperatur, alla Ajax delar har en inbyggd temperatursensor. Ajax hanterar upp till 100st detektorer/enheter samt upp till 10st kameror. Hos oss kan ni inte bara köpa Ajax till förmånliga priser, vi kan också stödja er med support och installation. Kolla gärna in de olika delarna i systemet på Ajax hemsida, https://ajax.systems/products/

Alla produkter (utom WallSwitch) finns i vitt eller svart.

Mån-Fre: 08.00-16.00

info@matsakerholm.fi

Mats Åkerholm Ab
Permosvängen 121
68600 JAKOBSTAD
Finland

RING: 06 7235952