PASSERKONTROLL

Passerkontroll kan erbjudas till större husbolag (arbetsplatser och statliga inrättningar). Övervakning av vem som gått in och ut genom vissa dörrar, och om personen har de rätta rättigheterna. Passerkontrollen förhindrar ogiltiga passeringar. Kontrollen alarmerar även om dörren har varit öppen för länge, eller fel tid på dygnet. Kontrollen är bra ifall det sker inbrott och ifall tjuven farit in med nyckel. Passerkontroll är även ypperligt till hyreshus där det ofta byter hyresgäster – dörrkoderna går att kodas om när det kommer en ny hyresgäst. Nyckelbrickorna kan spärras i samband med att gästen byts, eller ifall en gäst inte lämnar tillbaks nyckelbrickan.

MERA INFORAMTION OM AXEMAS PRODUKTER www.axema.se

MERA INFORMATION OM TIDOMATS PRODUKTER: www.tidomat.se