,

Beslagsskruv

Beslagskruv är lämplig för montering av byggbeslag mot träregel.

Storlek

-5×40

-5×50