Dörrstängare TS68

Kategori:

Mindre modell för mellandörrar och andra lätta dörrar.

Teknisk data