Innerplugg

Artikelnr: N/A Kategori:
A B C D
S-10-H (1,0-1,5) 10 7/8 2,5 8
S-13-H (1,0-1,5) 13 10/11,5 4 9
S-16-H (1,0-2,0) 16 12/14,5 6,5 14
S-19-H (1,0-2,0) 19 14,5/17,5 6 14
S-22-H (1,0-2,0) 22 17,5/20 2,5 17,5
S-25-H (1,5-2,0) 25 21/22,5 6,5 17,5
S-28-H (1,0-2,0) 28 24/26 5 16
S-30-H (1,0-2,0) 30 26/29 4,5 20
S-32-H (1,5-2,5) 32 26/29 4,5 15,5
S-35-H, V (1,5-2,5) 35 29/32,5 4 13
S-38-H, V (1,5-2,0) 38 35/36 4,5 17
S-40-H, V (1,0-2,0) 40 36/38,5 5 18
S-42-H (3,75-4,5) 42 33/34,5 5 16,5
S-45-H, N (1,0-3,0) 45 39/43 5 18
S-48-H (1,0-2,5) 48 42,5/46 5 18,5
S-50-H (1,0-2,5) 50 45/48 5 16
S-60-H (1,25-3,0) 60 57,5/52,5 6 19
Storlek

Innerplugg 10 mm, Innerplugg 13 mm, Innerplugg 16 mm, Innerplugg 19 mm, Innerplugg 22 mm, Innerplugg 25 mm, Innerplugg 28 mm, Innerplugg 30 mm, Innerplugg 32 mm, Innerplugg 35 mm, Innerplugg 38 mm, Innerplugg 40 mm, Innerplugg 42 mm, Innerplugg 45 mm, Innerplugg 48 mm, Innerplugg 50 mm, Innerplugg 60 mm