Långregel Scanfinn

2015 eller 2115mm lång

16mm bred